Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

ΟΥ ΦΕΙΣΟΜΕΘΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΗΜΩΝΤό μέν τήν πόλιν σοί δοῦναι, οὐκ ἐμοῦ ἐστίν, οὐδέ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτη.Κοινή γάρ γνώμη, πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν, καί οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν.

Οὔτε ἐγώ, ούτε κανένας ἄλλος ἀπό αὐτούς πού κατοικοῦν στήν Πόλη,
συμφωνεῖ νά σᾶς τήν παραδώσουμε.Μέ κοινή άπόφαση ἐπιλέξαμε νά πεθάνουμε, χωρίς νά λογαριάσουμε τίς ζωές μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: