Τα Σύμβολά Μας

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ

ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑ Η περικεφαλαία με την Σημαία μας σημαίνει πως είμαστε πάντοτε μαχητές της αγαπημένης και ένδοξης Πατρίδος μας, για αυτό άλλωστε και στη μπλούζα τα έχουμε τοποθετήσει στο σημείο της καρδιάς.

ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ Ο Δούρειος ίππος υπάρχει ώστε να θυμίζει σε όλους μας τον Οδυσσέα και την Ελληνική αποφασιστικότητα. Επίσης, το πόσο πολυμήχανοι έπρεπε να ήμασταν σε κάθε εποχή όπως το ίδιο χρειάζεται και σήμερα, ώστε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες που προσπαθεί να μας επιβάλει η παγκοσμιοποίηση.

ΑΣΤΕΡΙ ΤΩΝ ΑΡΓΕΑΔΩΝ Το Αστέρι των Αργεαδών, γνωστό και ως Ήλιος της Βεργίνας, δηλώνει με το μέγεθος του το μεγαλείο της Αυτοκρατορίας του Μεγαλύτερου Έλληνα Στρατηλάτη Βασιλιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Βρίσκεται στην πλάτη ώστε να γίνεται από όλους κατανοητό ότι είμαστε υπερήφανοι απόγονοι των Αρχαίων μας προγόνων των Μακεδόνων καί πώς ώς γηγενείς, μας περιβάλει όλους αλλά και μας φωτίζει ολόκληρους.