Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

Το τετράστιχο με τους αριθμούς-γράμματα του π= 3,14Ο αείμνηστος καθηγητής του πανεπιστημίου Αθηνών Νικόλαος Χατζηδάκης εποίησε ένα ωραίο τετράστιχο,του οποίου οι λέξεις δια του αριθμού των γραμμάτων εκάστης εξ`αυτών, δίνουν το ακέραιο ψηφίο 3 του <π> και 22 εκ των δεκαδικών του.πρώτα το <π>=3,1415926535897932384626.Και τώρα παραθέτουμε το εμπνευσμένο τετράστιχο!

Αεί *3* ο *1* θεός*4* ο *1* μέγας *5* γεωμετρεί *9* το *2* κύκλου *6* μήκος *5* ίνα *3* ορίση *5* δια-μέτρω *8* παρήγαγεν *9* αριθμόν *7* απέραντον *9* και *3* όν *2* φέυ *3* ουδέποτε *8* ''ολον *4* θνητοί *6* θα *2* εύρωσι *6*!


Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: