Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ: ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941

ΣΤΕΝΩΠΟΣ ΡΟΥΠΕΛ
ΝΙΚΟΣ Β. ΓΚΙΡΜΠΑΤΣΗΣ
05:15 Αιφνιδιαστική Γερμανική επίθεση εναντίον του Ελληνικού προκαλυπτικού φυλακίου στη Κούλα, μπροστά από την γέφυρα του ποταμού Μπιστριτσα (που είναι και η φυσική οριογραμμή των Ελληνοβουλγαρικων συνόρων).

05:35 Η Φρουρά του Ελληνικού φυλακίου προσπάθησε να ανατινάξει τη γέφυρα του ποταμού Μπιστριτσα

05:40 Ξεκίνησαν πυρά Γερμανικού πυροβολικού εναντίον των Ελληνικών οχυρωμένων θέσεων.

06:00 Εφορμήσεις αεροσκαφών Stukas εναντίον των οχυρωμένων Ελληνικών θέσεων και του υψώματος Καπινας. Εκεί αμύνονταν το 2ο Τάγμα του 81ου Συντάγματος Πεζικού (11/81) , που ήταν ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των οχυρών Ρουπελ και Καρατας. Οι επιθέσεις των Stukas γίνονται κατά κύματα από δώδεκα εως σαράντα αεροσκαφη. Παράλληλα άρχισε και η είσοδος Γερμανικών τμημάτων του 125ου Ενισχυμένου Συντάγματος Πεζικού στην Ελλάδα με τη διάβαση του ποταμού Μπιστριτσα.
Οι Λόχοι του 1ου Τάγματος του 125 ΕΣΠ (1/125) που είχε κατεύθυνση Κουλα – χωριό Προμαχώνα – οχυρό Ρούπελ κινήθηκαν ως εξής:
O 1ος Λόχος (1/1/125) ενισχυμένος με δυο διμοιρίες σκαπανέων, δυο πυροβόλων εφόδου και έναν ουλαμό αντιαρματικών πυροβόλων κινήθηκαν, στην ανατολική όχθη του ποταμού Στρυμόνα.
Ο 2ος Λόχος (2/1/125) κινήθηκε νοτιοανατολικά του χωριού Προμαχώνα και ανατολικότερα, ο 3ος Λόχος (3/1/125) ενισχυμένος με τρεις ουλαμούς πυροβόλων, ένα αντιαεροπορικό των 88 χιλιοστών και ένα ουλαμό αντιαρματικών πυροβόλων. Ο 4ος Λόχος (4/1/125) ήταν εφεδρεία.
Το 2ο Τάγμα του 125 ΕΣΠ (ΙΙ/125), με τους Λόχους του (5/ΙΙ/125, 6/ΙΙ/125, 7/ΙΙ/125, 8/ΙΙ/125) και το 3ο Ταγμα του 125 ΕΣΠ (ΙΙΙ/125) που ακλουθούσε, με τους Λόχους του (9/Ι/125, 10/Ι/125, 11/Ι/125, 12/Ι/125) κινήθηκαν από το χωριό Νοβο Χοτζοβο με κατεύθυνση το Κέντρο άμυνας, να κινηθούν στο εσωτερικό της τοποθεσίας για την κατάληψη της γέφυρας του Συντάγματος.

06:40 Ο βομβαρδισμός των Ελληνικών θέσεων από το Γερμανικό πυροβολικό και την αεροπορία ήταν σφοδρός και αδιάλειπτος. Οι εκρήξεις των βλημάτων και των βομβών δημιούργησαν προπέτασμα σκόνης και καπνού, που εκμεταλλεύτηκαν τμήματα του 2ου Τάγματος του 125 ΕΣΠ (ΙΙ/125).Αυτά ανενόχλητα μέσω του Καπνότοπου, πλησίασαν το ύψωμα 354 που ήταν περίπου 1300 μέτρα βόρειο ανατολικά του οχυρού Ρουπελ. Τα προκαλυπτικά τμήματα του 3ου Λόχου Προκαλύψεως συνέχισαν να επιβραδύνουν την προώθηση των Γερμανικών δυνάμεων υποστηριζόμενα από Ελληνικά πυρά πυροβολικού.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δαιμονισμένοι θόρυβοι από τις σειρήνες των Stukas, που προκαλούνταν από τις καθόδους των Stukas κατά την προσβολή των στόχων, δεν έκαμπτε το ηθικό των Ελληνικών δυνάμεων.08:15 Σταμάτησε ο αεροπορικός βομβαρδισμός με τους Γερμανικούς Λόχους να έχουν προωθηθεί, περίπου διακόσια μέτρα από τα πρώτα αντιαρματικά εμπόδια των Ελληνικών θεσων. Ο 1ος Λόχος του 1ου Τάγματος του 125 ΕΣΠ (Ι/Ι/125) ενισχυμένος με δυο διμοιρίες σκαπανέων, δυο πυροβόλα εφόδου και ένα ουλαμό αντιαρματικών πυροβόλων, κινούνταν στην ανατολική όχθη του ποταμού Στρυμόνα. Προσπαθούσαν να προσεγγίσουν τις δυτικές οχυρωματικές θέσεις του Οχυρού Ρουύπελ και συγκεκριμένα το οχυρό συγκρότημα Ουσιτα, ενώ σκαπανείς προσπαθούσαν να καταστρέψουν με εκρηκτικά, αντιαρματικά εμπόδια. Υπό την κάλυψη καπνού και σκόνης άλλα Γερμανικά τμήματα επικάθονταν επί του προωθημένου οχυρού συγκροτήματος Μολών Λαβέ.
Ο 7ος Λόχος του 2ου Τάγματος του 125 ΕΣΠ (7/ΙΙ/125) με πέντε τμήματα των είκοσι ανδρών προσπάθησαν να να διασπάσουν την Ελληνική αμυντική γραμμή και να διεισδύσουν στο εσωτερικό της τοποθεσίας, εκμεταλλευόμενοι τις χαραδρώσεις του εδάφους ανάμεσα από τα οχυρά Ρούπελ και Καράτας. Θα ακολουθούσε ο 6ος Λόχος (6/II/125) .To ίδιο θα επιχειρούσαν και οι υπόλοιποι Λόχοι του 2ου Τάγματος (5/ΙΙ/125 8/ΙΙ/125) Ενώ ο 9ος Λόχος ήταν εφεδρεία.
Ο 10ος Λόχος του 3ου Τάγματος του 125 ΕΣΠ(10/ΙII/125)ενισχυμένος με μια διμοιρία φλογοβόλων με διμοιρία βαρέων πολυβόλων και ένα αντιαρματικό τυφέκιο, επιτίθονταν με κατεύθυνση το ύψωμα Καπίνα. Παράλληλα δεκαοκτώ Γερμανικοί λέμβοι εφόδου επιχειρούσαν μέσω του ποταμού Στρυμόνα να διεισδύσουν στο εσωτερικό και να προσεγγίσουν τη γέφυρα.08:30 O 1ος Λόχος (Ι/Ι/125) του 1ου Τάγματος (Ι/125) δεχόταν καταιγιστικό πυρ από τα πολυβολεία του οχυρού συγκροτήματος Ουσίτα, σχεδόν διαλύθηκε και σκοτώθηκε ο διοικητής του. Επίσης ένα Ελληνικό τμήμα εφόδου εξήλθε από το οχυρό και εκδίωξε Γερμανικό τμήμα που είχε καταφέρει να προσεγγίσει, ενώ καταστράφηκαν δυο Γερμανικά πυροβόλα εφόδου. Το σύνολο των δυνάμεων του 1ου Τάγματος (Ι/125) βρέθηκε ανάμεσα στο διασταυρούμενο πυρ των οχυρών Ρουπελ και Παλιουριωνες. Ήταν τόσο πυκνό και εύστοχο, που είχε σαν αποτέλεσμα την αποδιοργάνωση του 1ου Τάγματος(Ι/125) και τη σύμπτυξη του. Επίσης τραυματίστηκε σοβαρά και ο διοικητής του 1ου Τάγματος.
Ο 7ος Λόχος του 2ου Τάγματος του 125 ΕΣΠ (7/ΙI/125) δέχτηκε σφοδρό πυρ από τα οχυρά Ρουπελ και Καράτας και υπό την κάλυψη καπνού και σκόνης κατάφεραν να διεισδύσουν εξήντα γερμανοί στρατιώτες. Οι υπόλοιποι φονεύτηκαν, ένας εκ των οποίον και ο διοικητής του Λόχου.
Η επίθεση του 10 Λόχου του 3ου Τάγματος (10/ΙII/125) δεν ευδοκίμησε υπό το πυρ των Οχυρών Ρουπελ και Καρατας καθώς και από τις εύστοχες βολές του Ελληνικού πυροβολικού. Από τις λέμβους εφόδου οι τρεις πρώτες με ένα αξιωματικό και δεκατέσσερις στρατιώτες, που ήταν προπομπός, παγιδεύτηκαν από συρμάτινο πλέγμα που υπήρχε στο ποτάμι και εξουδετερώθηκαν, από πολυβολεία της Ουσιτας και του οχυρού Παλιουριωνες. Επίσης και οι υπόλοιπες λέμβοι δέχτηκαν από τα οχυρά μαζικό πυρ, τα πληρώματα των οποίων είτε πνίγηκαν, είτε σκοτώθηκαν. Όσοι κατάφεραν να προσεγγίσουν την ανατολική όχθη του ποταμού ενώθηκαν με τον 1ο Λόχο (Ι/Ι/125) του 1ου Τάγματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλη η περιοχή, φλεγόταν από τους ακατάπαυστους βομβαρδισμούς του πυροβολικού που έκαναν τη γη να σείεται, ενώ σκόνη και καπνός έκαναν την ατμόσφαιρα αποπνικτική.09:45 Ο 3ος Λόχος Προκαλύψεως συμπτυσσόταν σε προκαθορισμένο χώρο στο κέντρο αντιστάσεως Καπίνας. Το 1ο Τάγμα του 125 ΕΣΠ(1/125) ανασύνταξε τις δυνάμεις του, κάτω από την ασφυκτική πίεση του Ελληνικού πυροβολικού και των πολυβολείων του Ρουπελ. Οι εξήντα Γερμανοί στρατιώτες του 7ου Λόχου (7/ΙI/125), κινήθηκαν προς το χωριό Κλειδί. Όμως την ίδια τύχη με τον 7ο Λόχο είχε και η διείσδυση του 6ου Λόχου του 2ου Τάγματος (6/ΙΙ/125), όπου ολόκληρος ο Λόχος διαλύθηκε. Διασώθηκε μόνο μιάμιση διμοιρία.
Ξεκίνησε η δεύτερη επίθεση του 10ου Λόχου (10/ΙII/125), όμως και αυτή απέτυχε. Τα
πυροβόλα εφόδου δεν μπορούσαν να πλησιάσουν και να προσβάλουν τα πολυβολεία του οχυρού, εξαιτίας του δύσβατου εδάφους, ενώ εξουδετερώθηκαν τα φλογοβόλα που υποστήριζαν την επίθεση του Λόχου.
Καθολη τη διάρκεια της ημέρας το σκηνικό της μάχης ήταν το ίδιο. Σφοδρός βομβαρδισμός από το γερμανικό πυροβολικό ανέσκαπτε τη γη, χωρίς όμως να είναι ικανό να καταστρέψει τα οχυρά συγκροτήματος του Ρουπελ. Λυσσώδεις επιδρομές από σμήνη αεροσκαφών Stukas (εκ των οποίων τρία αναχαιτίστηκαν από αντιαεροπορικό της Ουσιτας), που και αυτές φάνταζαν ανίσχυρες να κάμψουν τη μαχητικότητα των Ελλήνων στρατιωτών, και την ανθεκτικότητα του οχυρού. Όλες οι γερμανικές επιθέσεις αποτύγχαναν αφήνοντας μεγάλες απώλειες στους επιτιθέμενους.

12:00 Γερμανικά τμήματα του 7ου Λόχου(7/ΙI/125) που βρέθηκε βόρεια του χωριού Κλειδί, παρενόχλησαν τις δυο Ελληνικές πυροβολαρχίες, που βρισκόταν στο ύψωμα Κρακωρ, καθώς και μεμονωμένα πολυβολεία (περίπολα) της δυτικής όχθης του Πόταμου Στρυμόνα

16:00 Ο διεσδύνοντας 7ος Λόχος (7/ΙI/125) κατέλαβε την περιοχή του Κλειδιού και παρενόχλησε με πυρά Ελληνικές θέσεις πυροβολικού. Εναντίον αυτού κινήθηκε Ελληνικό απόσπασμα του Συγκροτήματος Σιδηροκάστρου πενήντα περίπου ανδρών υποστηριζόμενη από ομάδα πολυβόλων, καθώς και στρατιώτες των δυο Ελληνικών πυροβολαρχιών. Στην άμυνα του 7ου Λόχου (7/ΙI/125) συνείσφερε και ο 6ος Λόχος(6/Ι/125) που μόλις είχε φτάσει στην περιοχή του Κλειδιού.
Παράλληλα επιχείρησε τη διείσδυση από χαραδρώσεις του εδάφους ανάμεσα από τα οχυρά Ρούπελ και Καράτας και ο 8ος Λόχος(8/ΙI/125) στο οποίον βρισκόταν και ο διοικητής του 2ου Τάγματος του 125 ΕΣΠ(ΙΙ/125).

18:00 Ο 7ος Λόχος (7/ΙΙ/125) και ο 6ος Λόχος (6/ΙΙ/125) συγκρότησαν μια δύναμη που αριθμούσε περίπου εκατόν είκοσι άνδρες .Παρά την πίεση του Ελληνικού αποσπάσματος, διασπάστηκαν σε μικρότερες ομάδες με σκοπό να διασκορπιστούν για να καταδείξουν στην Γερμανική αεροπορία στόχους. Οι περιοχές που επισήμαναν ήταν το ύψωμα Τεπελαρ, το ύψωμα Κράκωρ, το παρατηρητήριο του Ελληνικού πυροβολικού, η γέφυρα των Λουτρών καθώς και αντιαρματικά περίπολα στην όχθη του πόταμου Στρυμόνα. Ο 8ος Λόχος(8/ΙΙ/125) κατάφερε να διεισδύσει με πολλές όμως απώλειες. Διείσδυση επιχείρησε με τη σειρά του και ο 5ος Λόχος(5/ΙΙ/125).
Για την αντιμετώπιση των εισερχόμενων Γερμανικών δυνάμεων, συγκροτήθηκε ακόμη ένα Ελληνικό απόσπασμα που το αποτελούσε ο 3ος Λόχος Προκαλύψεως και ο εφεδρικός Λόχος του Συγκροτήματος Σιδηροκάστρου. Το πρώτο Ελληνικό απόσπασμα των πενήντα ανδρών δεν κατάφερε να τους εξουδετερώσει. Την ίδια ώρα ξεκίνησε την τρίτη του επίθεση ο 10ος Λόχος(10/ΙΙΙ/125) ενισχυμένος με δυο διμοιρίες βαρέων όπλων του ΙΙου Λόχου και μια διμοιρία βαρέων όπλων του 13ου Λόχου, τέσσερα πυροβόλα εφόδου, τρία αντιαρματικά πυροβόλα και ομάδα βομβιδοβόλων20:00 Η επίθεση του 10ου Λόχου (10/ΙΙΙ/125) απέτυχε. Τα Γερμανικά πυρά του πυροβολικού και της αεροπορίας που θα υποστήριζαν την επίθεση του, αποδείχθηκαν καταστροφικά αφού προσέβαλαν τα γερμανικά τμήματα. Ο 5ος Λόχος (5/ΙΙ/125) δεν κατάφερε να διεισδύσει και από τα διασταυρούμενα πυρά των οχυρών Ρούπελ και Καράτας, σχεδόν καταστράφηκε. Μόνο λίγοι κατάφεραν να διασωθούν οι οποίοι και ενώθηκαν με τις υπόλοιπες Γερμανικές δυνάμεις. Έφτασε στην περιοχή του Κλειδιού το Ελληνικό απόσπασμα των δυο Λόχων, χωρίς όμως να αναλάβει δράση.

21:00 Για την ενίσχυση των Ελληνικών τμημάτων, έφτασε βορείως της περιοχής του Κλειδιού, μια διμοιρία ελαφρών αρμάτων του 191ου Μηχανοκίνητου Συντάγματος. Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ελληνικές πυροβολαρχίες παρενοχλούνταν από πυρά αυτομάτων όπλων όλμων. Ένα Γερμανικό τμήμα του 3ου Τάγματος του 125 (10/ΙΙΙ/125) επιτέθηκε εναντίον του Κέντρου Αντιστάσεως Καπινας, χωρίς όμως αποτέλεσμα, αφού η επίθεση αποκρούστηκε από συντονισμένο πυρ των Ελληνικών δυνάμεων. Επίσης το Οχυρό Ρουπελ εφοδιάστηκε με εξακόσια βλήματα όλμων από το οχυρό Καρατας, ενώ η βλάβη από τους βομβαρδισμούς στην υπόγεια τηλεφωνική γραμμή του οχυρού Ρουπελ, αποκαταστήθηκε.
Πρέπει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί και η συνεισφορά των Συμμαχικών δυνάμεων στην πρώτη μέρα «της Μάχης των Οχυρών». Έτσι αν και στα Όρη Μπελες και Άγκιστρο δεν επιχείρησαν Συμμαχικές επίγειες δυνάμεις, ωστόσο έδρασε, στο μέτρο του δυνατού, η συμμαχική αεροπορία. Αποστολή των Συμμαχικών αεροσκαφών ήταν να πλήξουν τα Γερμανικά τμήματα πριν έρθουν σε επαφή με τις Ελληνικές δυνάμεις.
6 Βρετανικά βομβαρδίστηκα Βlenheim της 211ης Μοίρας Βομβαρδισμού, επιχειρώντας από το αεροδρόμιο της Παραμυθίας, έπληξαν στόχους στο Βερατιο.
6 Βρετανικά βομβαρδίστηκα Wellington της 37ης Μοίρας Βομβαρδισμού, επιχειρώντας από το αεροδρόμιο της Δεκέλειας, έπληξαν στη Σόφια.
ΙΙ Βρετανικά βομβαρδίστηκα Blenheim της 84ης Μοίρας Βομβαρδισμού επιχειρώντας από το αεροδρόμιο της Δεκέλειας, έπληξαν στόχους στην Άνω Τζουμαζιά και στη Σιμιτλή.
Επίσης πάνω από τη στενωπό Ρουπελ πραγματοποιήθηκαν και αερομαχίες μεταξύ 12 Βρετανικών Hurricane της 33ης Mοιρας, που επιχειρούσαν από αεροδρόμιο της Λάρισας και 20 Γερμανικών καταδιωκτικών BF 109 με αποτέλεσμα να κατατριφθούν 5 Γερμανικά καταδιωκτικά, χωρίς καμία Βρετανική απώλεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: