Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Περικλής Γιαννόπουλος - Επίκαιρος όσο ποτέ

Περικλής Γιαννόπουλος - Επίκαιρος όσο ποτέ

Κάτω η Ελλάς των: ΨΗΦΩΝ, των ΜΙΣΘΩΝ, των ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΩΝ και των ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ.

Αυτή είναι η Τωρινή Ελλάς, καταχρεωκοπημένη πνευματικώς από την πρώτην της ημέραν. Καταχρεωκοπημένη πραγματικώς. Με κράτος γνήσιον, ληστρικότατον, Τσουλήν.
Στριφογυρίζουσα αδιεξόδως εις τα ίδια καμώματα και τα ίδια ψεύματα, των πρώτων ημερών της Ελευθερίας της, τα οποία εβαρύνθησαν και οι πέτρες, αδυνατούσα να σταθή εις τα πόδια της, αδυνατούσα να δημιουργήση το παραμικρόν Εθνικόν, ναρκώνουσα και καταπνίγουσα την Τιτάνειον δύναμιν του Ελληνικού Ατόμου, καταδολοφονούσα και καταατιμάζουσα, καθ'όλα τα σημεία του Ελληνισμού, επί ένα ήδη αιώνα, με τους Προξένους της, καταληστεύουσα αυτόν, δένουσα τα χέρια του και κρατούσα σφικτά αυτόν, εις τα πανταχόθεν ραπίσματα χάριν της, ενώ Αυτή στουπί εις το Βουλευτικόν της μεθύσι, κυλιέται εις το Παραδείσειον περιβόλη της, κατατρωγόμενη από την εσωτάτην της λέπρα, την Αμάθειαν, την Ανηθικότητα και τον χυδαιότατον Εγωϊσμόν, θεόστραβη προ του Έργου το οποίο ανέλαβε να εκτελέση, αναίσθητος προ των κακών και των χαμών, που προξενεί εις την φυλήν και εις εαυτήν, με πρόσωπον φουσκολωβιασμένον και εγκέφαλον παράλυτον, ολόκληρον καρκίνον, μεταδίδοντα σπασμωδικάς, τρελλάς κινήσεις εις το Σώμα του Ελληνισμού.
Αυτή είναι η τωρινή Ελλάς. Η Ελλάς των Κλεφτών - Ηρώων. Των Κλεφτών Κουτσούρων, και η Ελλάς των Παιδιών αυτών - αντί υψηλών Αριστοκρατών φορτωμένων με την Πατρικήν Δόξαν του Πυρός και την ίδιαν δόξαν Πνεύματος και Ευγένειας - Τραμπουκογαλάντιδων και τέλος των απογόνων αυτών και των διαδόχων των Συστημάτων των, Κλεφτών του 97, Κλεφτών Εκφυλισμένων, Κλεφτών Ανήθικων, Κλεφτών Γραμματοστραβών και Γραμματολεπρών, Κλεφτών ΜΠΟΥΦΩΝ και τριςχειρότερον και συνολικότερον όλων, η ΕΛΛΑΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ.
Αυτή, αμυδρώς, είναι η Τωρινή σας Ελλάς. Και θα ήτο ανεξήγητον θαύμα, πως είναι δυνατόν να υπάρχη το τερατώδες αυτό κατασκεύασμα, εάν δεν το εστήριζεν η Ιερά Συμμαχία των Μεγάλων Κροκόδειλων, η υποκύψασα εις την ηθικήν πίεσιν των Λαών και αναγκασθείσα να κυρώση την Ελευθερίαν και δημιουργήση Έθνος Ανεξάρτητον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: